Zapraszają do Gniezna
na
REGIONALNĄ KONFERENCJĘ

LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI W POLSKICH SZKOŁACH - teoria i praktyka

Współorganizatorzy:

Termin: 11 marca 2022 r. (piątek) – godz. 10:00 do 15:00
Miejsce: CKZiU – Gniezno ul. Słowackiego 45/47

Zapraszamy na bezpłatną Regionalną Konferencję dla przedstawicieli samorządów, dyrektorów i nauczycieli szkół podstawowych, ponadpodstawowych iszkół niepublicznych.

Konferencja organizowana w Gnieźnie poświęcona będzie programowi Laboratoria Przyszłości. Jest to pierwsze tego typu wydarzenie przygotowane dla przedstawicieli samorządów lokalnych, dyrektorów i nauczycieli szkół w województwie wielkopolskim!  

W trakcie wydarzenia zaprezentowane zostaną zasady programu oraz najciekawsze pomoce dydaktyczne, które warto zakupić dla szkoły w ramach otrzymanego z MEiN wsparcia finansowego. Projekt ten ma na celu unowocześnić szkoły tak, aby zajęcia prowadzone w nich były angażujące i ciekawe dla uczniów. Lekcje także mają pomagać w im odkrywaniu talentów.  

Podczas sesji pytań i odpowiedzi postaramy się rozwiać największe wątpliwości związane z realizacją przyznanego szkole wsparcia finansowego. Każdy uczestnik będzie mógł również zapoznać się z ofertą oryginalnych pomocy projektowych STEAM.

Spotkanie przy kawie – rejestracja uczestników.

  • Rafał Lew-Starowicz – Fundacja EdTech Poland
  • Paweł Jagielski – Stolica eXperymentu
  • przedstawiciele lokalnego samorządu
  • Robert Gaweł – Wielkopolski Kurator Oświaty
  • Blok nr 1: „Wykorzystanie długopisów 3D i drukarek 3D w szkole”, prelegent: Karolina Antkowiak.
  • Blok nr 2: „Robot w szkole – zabawka czy narzędzie edukacyjne”, prelegent: Paweł Wysocki.

Przerwa kawowa.

  • Blok nr 3: „Wykorzystanie mikrokontrolerów na zajęciach informatyki”, prelegent: Dorota Czech-Czerniak.
  • Blok nr 4: „Laboratorium Przyszłości w Twojej szkole – praca metodą projektową – STEAM LAB”, prelegent: Ewa Myka.

Panel dyskusyjny nt. „Laboratoria Przyszłości – wyzwania organizacyjne i metodyczne”, wystąpią: Rafał Lew-Starowicz, Marcin Paks, Ewa Myka.

Projekt „Stolica eXperymentu” plus projekt „SOWA”

Zwiedzanie stoisk i podsumowanie Konferencji.

Nasi prelegenci:

Paweł Wysocki
Dorota Czech-Czerniak
Rafał Lew-Starowicz
Karolina Antokowiak
Marcin Paks
Ewa Myka

Partnerzy: